15.3 C
Felanitx

setmanari d'interessos locals

Dissabte, 4 desembre 2021
Felanitx
Vistas de Felanitx des de sa Mola
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Quan el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) n’informàrem de les quatre línies generals, però avui volem comentar alguns dels aspectes que inclou el planejament i que faran que a llarg termini —i si s’aprova— vagin transformant la fisonomia del municipi de Felanitx. Aquestes darreres setmanes s’han fet reunions als nuclis de població, amb més o manco participació de la ciutadania, en què l’equip redactor ha explicat tant el PGOU com els plans d’ordenació detallada (POD), és a dir, les actuacions per nuclis i zones. Dilluns dia 29, a la Casa de Cultura, hi haurà una reunió informativa destinada als arquitectes per resoldre’ls els dubtes que puguin tenir.
Fins al pròxim 11 de febrer el PGOU està en exposició pública. Es pot consultar per internet, a la pàgina web de l’Ajuntament, i també presencialment a l’oficina del carrer Marià Aguiló, número 1, els dematins.

A Felanitx poble preveuen 21 intervencions

Començam pels cinc urbanitzables prevists:

  1. La zona de darrere l’Estació Enològica, entre el carrer de Porreres i la ronda (que passa pel Sindicat). S’ordenarà la superfície del sòl urbanitzable. Aquesta zona és una de les portes d’entrada, la cara visible de Felanitx. Seria de caràcter residencial i l’Ajuntament intentarà obtenir les cessions de sòl que es destinarien a espais lliures (zones verdes).

  2. Part de l’anomenat polígon 4, entre el carrer del Molí d’en Ploris, l’avinguda de la República Argentina i la carretera de Manacor. Aquesta és una altra entrada. També s’hi donarà un caràcter residencial. A més, s’intentaria adquirir solars per donar continuïtat a la ronda de circumval·lació i treure el gruix del trànsit de l’avinguda de la República Argentina.

  3. Entre rotonda i rotonda (l’antic camí de Son Proenç). És la zona on s’ha de construir la nova escola. També és una entrada al poble. També es preveu que s’ordeni residencialment i amb zones verdes.

  4. La zona del puig de Sant Nicolau, el redol entre el polígon i el poble. Es vol ordenar per crear una àrea empresarial no molest per a les cases construïdes. Es faria una ronda urbana per enllaçar aquesta zona amb el polígon.

  5. La sortida cap a Santanyí. Es preveu una ronda urbana que enllaci els carrers principals amb el polígon, amb la finalitat d’evitar el major nombre de vehicles (principalment camions i de gran tonatge) per dins el poble.
    Entrant en detalls de les cinc grans zones esmentades:

– Carrer de Llebeig: hi ha un buit urbà; s’ha de fer una ordenació coherent amb l’entorn i dotar-lo de serveis.

– Carrers de Marià Aguiló, Joan Alcover, Molí d’en Ploris, Progrés, Santa Catalina Tomàs, Germandat Cristiana i Cavallets. En aquestes zones i els voltants el POD preveu una ordenació de la superfície per blocs que van dels 2.000 a 16.000 metres quadrats. Ordenar vol dir que es mirarà l’amplària dels carrer, els possibles aparcaments, quin tipus de paviment va en terra o quins espais lliures amb vegetació s’hi han d’incloure.

– Carrer des Puig Verd. S’ha de completar l’edificabilitat de la zona que hi ha entre els carrers dels Socors i Santa Catalina Tomàs. Hi ha terrenys que tenen la condició de sòl urbà sense urbanització consolidada. El mateix passa al carrer Burgués, on es preveuen tres actuacions a l’entramat de carrers de la zona.

– Carrer Binifarda. En aquesta zona, que comprèn el carrer de Santanyí fins a la carretera de Cas Concos i la limitació amb el sòl urbà, es preveu ordenar el cul de sac que permetria el retorn dels vehicles.

– Carrer d’en Cifre i carrer de Cala Figuera. Les actuacions tracten de l’obertura dels vials per donar continuïtat a la trama viària interna del nucli.

– Els molins. Es preveu un pla especial per posar en valor una zona tan característica de Felanitx, per fer-la més accessible, sempre conservant aquesta façana tan pintoresca. El Puig dels Molins en el PGOU del 1969 ja preveia preservar la zona; és un barri ’degradat’ que es vol potenciar pels seus valors patrimonials i etnològics.

El POD (Pla d’ordenació detallada) de Cas Concos i es Carritxó preveu les intervencions següents

– Camp de Futbol, entre els carrers de Ramon Llull i Vicari Montserrat, s’ha d’ordenar la trama urbana existent, on es desenvoluparan terrenys destinats a acollir habitatges amb les zones verdes i de lleure.

– Carrer Sant Nicolau. Se li donarà continuïtat a aquest carrer, creant un de nou que enllaçaria amb el carrer Metge Obrador, facilitant així més terrenys per usos residencials.

– Carrers de Sant Gregori el Gran i sa Caveia. També inclou els carrers Guillem Caldentey, part del de Sant Nicolau i fins a la carretera Ma-14 (Santanyí). Es pretén completar la urbanització dels terrenys inclosos a la zona.

– Plaça de l’Església. Inclou les par-
cel·les que ha d’expropiar l’Ajuntament per completar la plaça, que ja recull el Pla General i que es va començar a executar fa uns anys.

El POD de s’Horta i Golf Vall d’Or preveu

– Carrer del Talaiot. Entre els carrers Puig i sa Rectoria, s’ordenarien els terrenys per disposar-hi usos residencials. I, entre els carrers d’Alacant, Mossèn M. Sureda, Felanitx i sa Rectoria, s’ordenaria de forma coherent aquest espai per dotar-lo de zona verda.

El POD de Cala Ferrera i Cala Serena preveu

– Carrer Can Morey, comprèn entre el carrer Morràs i el límit de sòl urbà. Preveu finalitzar la urbanització del carrer i l’espai públic.

– Nord de Cala Ferrera. Avinguda Cala d’Or, carrer de Cala Marçal i límit del sòl urbà. Aquí ens trobam amb el pla parcial del polígon 29 aprovat l’any 1970 i que no es va acabar d’urbanitzar. Està pendent de les cessions corresponents del pla parcial.

El POD de Portocolom preveu

– Zona del carrer de Mossèn Tauler. Inclou el sòl situat al nord-est del Port, entre els carrers de Mossèn Tauler i el límit del sòl urbà, a continuació dels carrers de sa Punta, Nord, Punta Nova i Nou. S’hi pretén fer una ordenació coherent amb el medi, amb especial esment de l’entorn de la Cova del Coll, i dotar-ho de serveis amb els vials necessaris i els espais lliures adequats.

– Obertura del tram del carrer de sa Glorieta fins al carrer de Sant Salvador.

– Reordenació de la zona i actuacions als carrers entre la ronda de Nadal Batle i els carrers de Can Gaià, Rodrigo de Triana, per una part, i la ronda amb els carrers Sant Salvador i Santa Maria, per l’altra.

– Obertura i urbanització d’un nou carrer (a l’entrada del Port, a l’esquerra –Ca n’Alou) que limita amb el sòl urbà entre el carrer de l’Aviador Orté i la carretera de Felanitx (Ma-4010), per descarregar el trànsit de la primera línia (avinguda des Tamarells).

– Carrer de l’Emperador. El mateix passa en aquest carrer. Es preveu l’obertura d’un nou vial entre els carrers Emperador i l’avinguda de Cala Marçal amb la intenció de pacificar el trànsit de la zona del Corso i resoldre la sortida de quatre vials existents.

– Carrer del Far. Donar continuïtat al passeig per a vianants de sa Punta fins arribar a la platja de s’Arenal.

Si voleu saber coses concretes respecte d’aquesta informació, podeu consultar els plànols i tota la documentació a l’exposició pública del PGOU.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

darreres notícies

et pot interessar