25.3 C
Felanitx

setmanari d'interessos locals

Dissabte, 21 maig 2022
El convent de Sant Agustí, a principis del segle XX
El convent de Sant Agustí, a principis del segle XX

Es vol crear l’associació Amics del Convent

Davant la necessitat d’executar un projecte de conservació i restauració del Convent de Sant Agustí, la parròquia de Sant Miquel, amb el vistiplau del Bisbat de Mallorca, proposà constituir una comissió per a la redacció d’un Pla Director, és a dir, la realització dels estudis previs que defineixin i marquin unes línies estratègiques a seguir per a l’immoble. Aquesta Comissió està conformada per un equip multidisciplinari, compost pel rector de la parròquia de Sant Miquel, el seu gestor i tècnics especialistes en les diferents matèries implicades. Quedà oficialment constituïda el passat divendres 6 per les següents persones: president: Josep Cerdà Tomàs (rector de la Parròquia de Felanitx), secretari: Joan Oliver Vicens (gestor); vocals: Ernest Bordoy Andreu (arquitecte), Maria del Carme Pino Obrador (historiadora), Magdalena Bennàssar Binimelis (historiadora de l’Art) i David Javaloyas Molina (arqueòleg).

La comissió: Oliver, Bennàssar, Cerdà, Pino, Javaloyas i Bordoy
La comissió: Oliver, Bennàssar, Cerdà, Pino, Javaloyas i Bordoy

 

Les funcions i facultats de la Comissió són: marcar les línies generals per a la redacció del Pla Director del Convent; proposar i aprovar els objectius; realitzar propostes temàtiques i, si escau, aprovar-les; plantejar i definir la metodologia de treball; presentar i aprovar el cronograma; planificar les tasques corresponents de cada un dels membres de la Comissió i redactar el Pla Director. Els objectius generals que es plantegen són: conèixer, mitjançant una descripció tècnica, l’actual estat de conservació del Convent per saber com actuar-hi i comprendrà tants estudis i anàlisi previs com siguin necessaris; els estudis inclouran, no únicament l’immoble, sinó també els elements que configuren el patrimoni moble i els béns immaterials; planificar i proposar actuacions per a la seva conservació, estudi i difusió; cada proposta d’actuació anirà acompanyada d’un cronograma (subdividint fases o actuacions parcials) on es marcaran aquelles de caràcter prioritari, estudiar la viabilitat econòmica de les actuacions i elaborar el pressupost de les diferents fases plantejades; estudiar i plantejar els usos que es considerin més adequats per al conjunt del Convent i annexos tenint en compte els seus valors, l’entorn, el fet de ser un Bé d’Interès Cultural (BIC) i que resultin compatibles amb el seu ús sacre. 

Les qüestions i assumptes econòmics que puguin sorgir, vinculats a l’execució de la tasca de redacció del Pla Director, seran debatuts i analitzats en les reunions ordinàries de la Comissió. La parròquia de Sant Miquel, com a propietària del Convent de Sant Agustí, és l’òrgan encarregat de la direcció econòmica. Així mateix, s’està treballant en la redacció dels estatuts per a la creació d’una «Associació d’Amics del Convent de Sant Agustí», necessària per donar suport i dinamitzar tot el procés. Es desitja que els interessats vagin expressant des d’aquest moment la seva voluntat de formar-ne part.

darreres notícies

et pot interessar