27.8 C
Felanitx

setmanari d'interessos locals

Diumenge, 21 juliol 2024
Cristina Clar Colom, directora de la Llar de Gent Gran de Felanitx
Cristina Clar Colom, directora de la Llar de Gent Gran de Felanitx

Quina és la vostra funció a la Llar?

Actualment, ocup una plaça temporal per una vacant de tres anys com a directora del centre. Avui, les llars han passat a ser centres de promoció de l’autonomia personal, un model d’atenció centrat en la persona que permet als centres ser un espai integrat en el medi social que ofereixi des de la comunitat tot tipus d’iniciatives que donin suport al procés d’envelliment, acostant els serveis a les persones i que alhora dignifiqui i faciliti que cada persona pugui continuar amb el seu projecte de vida gaudint dels recursos o serveis que hagi de menester en cada moment. Felanitx té una xarxa de recursos per a la gent gran molt bona, però està clar que sempre haurem de fer millores i ampliar serveis, places i adaptar les nostres polítiques al temps actual. Les meves funcions passen per representar institucionalment el centre, gestionar i dirigir tècnicament tots els programes d’activitats i serveis, dirigir els recursos humans, vetlar per la millora i conservació de les instal·lacions, gestionar el pressupost i organitzar i avaluar de manera contínua els recursos. A més, a falta d’una junta o d’una representació participativa, he hagut d’assumir totes aquelles activitats i organització que en depenien, això crec que és un dels punts febles. Les persones són molt exigents. M’ha sorprès que moltes siguin demandes per interessos individuals i no col·lectius, de grup, que és un dels objectius del centre. Em referesc a demandes sobre dinàmiques de fa molt de temps, que a més no es donen, però el passat està més present al centre que el present i el futur, i això no serà fàcil de canviar, haurem d’acompanyar, no sé si ho veuré jo, però ho hauré intentat.

Què suposa un espai com aquest per a la gent gran de Felanitx?

L’espai és fantàstic, encara que podríem fer-hi moltes millores, està clar; no deixa de ser un edifici molt antic amb necessitats, i milloram i modificam espais per també estar al dia amb les necessitats actuals, que no són les de fa 47 anys. Felanitx té un espai privilegiat, un espai pròxim al centre, de fàcil arribada i adaptat a les persones majors. És un espai de proximitat, que actualment intenta donar resposta al nou canvi demogràfic experimentat en els darrers anys i l’increment de l’esperança de vida, que ha provocat un augment molt significatiu del pes social de la gent gran a la nostra societat. Per tant, aquest augment ha vengut acompanyat de més diversitat del col·lectiu de gent gran pel que fa a l’edat, la salut i de la introducció d’un nou discurs: el de la gent gran activa. Aquest és el nou model també que intentam aplicar, un nou model que intenta impulsar la participació de la gent gran en activitats de tota classe. El fet que les persones es mantenguin actives a escala física, intel·lectual, emocional i social, ajuda a afrontar l’envelliment amb més qualitat de vida. El centre és això, un espai on poder fer activitats, on anar a llegir el diari, a quedar amb les amigues i amics, a discutir o reflexionar sobre el dia a dia… d’això es tracta, i que participin en la decisió de les activitats que s’hi han de fer.

Com us organitzau? Formau part de l’IMAS?

Sí, jo som funcionària de l’IMAS, que pertany al Consell de Mallorca, així com el personal, ordenances i recepció del centre. Tenim reunions d’àrea que són molt importants, perquè posam sobre la taula les necessitats i escoltam també propostes, i posam en comú la feina feta a cada centre de l’IMAS. La llar també es coordina amb altres entitats que ens donen serveis, i al municipi, per descomptat, amb els serveis socials i la gestora de casos d’IB-Salut, entre d’altres. I ens queda molt per fer, les ganes hi són, i jo personalment pens que podem fer moltes coses per la gent gran de Felanitx. Hem d’acostar el centre a les persones i que ens coneguin.

Què suposa la Llar a la gent gran de Felanitx i les seves famílies?

És un espai on les persones poden crear vincles socials, i poden participar en moltes activitats, tant físiques com d’altres àmbits, de prevenció de la salut, autocura, aprenentatge de noves tecnologies per reduir la bretxa digital, i moltes més, i estam oberts a qualsevol proposta. Hi troben una primera entrada als serveis socials bàsics, perquè si necessiten alguna cosa o fan alguna demanda, per a nosaltres acompanyar els serveis socials del municipi és més fàcil. Se senten una mica més acompanyades, responem dubtes sobre processos d’envelliment, sobre les persones professionals de la llar, observam i detectam també possibles necessitats o algun indicador de risc que es puguin donar i intentam també informar i assessorar sobre serveis, ajudes i tot allò que sigui necessari.

Les famílies venen poc, ens agradaria que participassin més, seria fantàstic, fer trobades familiars m’encantaria, i les nostres activitats estan obertes a les famílies i a tothom que vulgui conèixer l’espai i el que hi feim. Algunes famílies sí que ens demanen ajuda o informació sobre algun servei, ens encanta quan venen amb els nets i netes, l’ambient canvia. És fantàstic, i pens que haurien de venir més. Així que convid que els acompanyin a veure com els va amb la gimnàstica, el teatre, el club de lectura… seria fantàstic.

Quin és el dia a dia del centre? Què pot fer una persona gran un dia a la Llar?

Al centre tenim moltes activitats cada dia, de dilluns a divendres, i el bingo del diumenge que és més festiu que la resta dels dies, és un dia de mercat, les persones estan més contentes i passegen més, la llar és un punt de trobada també. Una persona pot venir i fer gimnàstica, aprendre a llegir, a escriure, parlar amb alguna persona i llegir el diari… Tenim una ciberaula que ha estat renovada amb ordinadors portàtils més ajustats a les necessitats actuals. Tenim activitats del Consell de Mallorca, de l’Àrea d’Esports, que agrada molt, “Mou-te amb salut”… Com veis, tenim diverses activitats físiques i altres de més vinculades amb la salut emocional i amb l’estimulació cognitiva, i activitats creatives i culturals. Treballam també amb els recursos del municipi, dins l’àmbit educatiu amb l’institut de Felanitx i amb el CEIP Joan Capó. Les activitats intergeneracionals també són importants a la Llar. Ah!, i moltes coses, excursions i viatges també, aquests agraden molt.

Quina és la situació actual del centre?

Avui dia tenim unes 750 persones que participen, més o manco, de les activitats, tallers o fins i tot en fan un ús més social. Per exemple, situam entre 130 homes i 451 dones les persones que participen en les activitats diàries. Pel que fa a activitats més puntuals, tenim uns 89 homes i 81 dones.

És una entitat amb quasi cinquanta anys de trajectòria, quin és el futur?

Primer de tot, esper que facin una gran festa del cinquanta aniversari i que m’hi convidin… [riu]. El futur ha de ser el present del canvi, intentar que les noves generacions de persones que entren dins la prejubilació o a partir dels seixanta anys que vulguin participar i fer propostes, també més afins a la seva generació. Tenim ara diferents generacions, amb una gran diversitat de gustos i de preferències. És divertit de vegades, perquè has d’encaixar les demandes actuals amb les demandes persistents en el temps, com el bingo, el ball i altres de més culturals, sortides al teatre, apropar la cultura i donar-hi accés… i encara pens que cal obrir-se més. Una cosa que m’ha sorprès molt és que tenen molt present el passat, el que elles feien, i sempre des de l’individual, però ningú vol posar-se al capdavant de moltes coses, i pens que aquest serà un repte important de futur per al centre. 

Les línies de treball actual són les de promoció de l’autonomia personal, ens encantaria a l’equip de l’àrea que la gent gran participi, prengui decisions i tengui espais de reflexió i crítica. Volem impulsar la participació de les persones en activitats de tot tipus, ser un espai de canvi que acompanyi la transformació social i que els usuaris no esperin sols rebre, sinó decidir, participar i comprometre’s.

darreres notícies

et pot interessar

“La magnitud de la tragèdia és enorme, fa massa anys que hem d’adaptar-nos a lleis que cada vegada degeneren més l’educació”