21.7 C
Felanitx

setmanari d'interessos locals

Divendres, 12 abril 2024

Termes i condicions

Setmanarifelanitx.cat (https://www.setmanarifelanitx.cat) és un domini de l’Associació Cultural Setmanari Felanitx, amb NIF G57 717944, inscrita al registre mercantil de la província de les Illes Balears i domicili al carrer Major 64, local esquerra de Felanitx, 07200, amb el tel. 971 583 312 i adreça redaccio@setmanarifelanitx.cat i subscriptors@setmanarifelanitx.cat que edita el setmanari Felanitx. Mitjançant el domini setmanarifelanitx.cat, l’Associació gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web setmanarifelanitx.cat.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús dels portals del setmanari Felanitx atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal setmanarifelanitx.cat sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat del setmanari Felanitx els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal setmanarifelanitx.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva al setmanari Felanitx l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització del setmanari Felanitx, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets El setmanari Felanitx explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, el setmanari Felanitx s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions del setmanari Felanitx en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa del setmanari Felanitx.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas La presentació d’una pàgina del portal setmanarifelanitx.cat o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a setmanarifelanitx.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.

Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici al setmanarifelanitx.cat conforme a les disposicions vigents.

L’ús comercial dels continguts del lloc web setmanarifelanitx.cat.

L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del setmanari Felanitx, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’Associació.

L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics del setmanari Felanitx, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

Per més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra pàgina de política de privacitat.

Responsabilitat en relació amb els continguts

El setmanari Felanitx es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

El setmanari Felanitx no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal setmanarifelanitx.cat.

El setmanari Felanitx no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

La junta de l’Associació Cultural Setmanari Felanitx es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats pel setmanari Felanitx que es facin a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis del setmanari Felanitx. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització al setmanari Felanitx per a aquest tipus de comunicacions. L’usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que el setmanari Felanitx indicarà en cada cas.

Generalitats

L’Associació Cultural Setmanari Felanitx perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

El setmanari Felanitx no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

El setmanari Felanitx podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el setmanari Felanitx i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Palma.