L’Ajuntament informa

L'Ajuntament informa


Contractació dels serveis de platges 2023-2025

La Junta de Govern Local del passat dia 17 de gener va aprovar novament el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de la instal·lació i explotació de serveis de temporada a les platges del terme municipal de Felanitx les temporades 2023-2025. Les persones interessades a presentar oferta al procediment poden accedir a la informació i documentació de la licitació per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) i de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el pròxim dia 6 de febrer, a les 14 hores.


Bonificació del 50 % de l’IBI

L’Ajuntament de Felanitx bonificarà els propietaris d’habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol en un 50 % la quota a pagar de l’impost de béns immobles (IBI). Aquesta bonificació no es concedirà quan els sistemes d’instal·lació siguin obligatoris d’acord amb la normativa específica. La bonificació té una vigència de quatre anys, comptadors des del període següent a la data de la instal·lació. Els contribuents poden sol·licitar la bonificació fins dia 30 d’abril.

Ha de presentar la sol·licitud el titular de l’immoble, acompanyada de:

– una còpia del projecte o memòria tècnica de la instal·lació, segons correspongui.

– Un certificat final d’obra o equivalent que acrediti oficialment la data d’acabament de les obres.

– Una factura o factures corresponents a l’execució de les obres.

– Un certificat d’homologació emès per l’administració competent.

– Una còpia de l’acta de l’acord de repartiment d’energia en autoconsum col·lectiu aprovada per la comunitat de veïns, en el cas d’instal·lació compartida d’autoconsum per habitatge plurifamiliar.


Horari de recollida dels
fems

Es comunica a la ciutadania que la recollida de rebuig a les zones rurals es fa els dimarts, dijous i dissabte. A la resta del municipi la recollida de rebuig és diària, excepte el dilluns, que no hi ha servei.

Recordau que les bosses de rebuig es poden treure a partir de les 18 h. Una vegada hagi passat el camió, no tragueu la bossa.

Entre tots mantenim el municipi net! Gràcies per la vostra col·laboració.


Renovació de la cartilla ramadera

La Delegació Comarcal de Felanitx del Fogaiba informa tots els ramaders de la renovació de la cartilla ramadera. El termini finalitza el 28 de febrer. Per poder renovar-la és necessari presentar-hi els llibres de registre d’explotació i, en el cas que hi hagi cavalls, també se n’ha de presentar el passaport.

Per a més informació i tramitació, us podeu adreçar a les oficines del Fogaiba de Felanitx: passeig de Ramon Llull, núm. 19 (edifici de l’Estació Enològica, entrada per darrere), o telefonar al 971 17 60 87. Horari: de 9 h a 14 h.


Horari del Parc Verd de Portocolom

Dilluns: tancat.

Dimarts: de 16 h a 20 h.

De dimecres a dissabte: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.

Diumenge: de 10 h a 14 h.


Horari de la Deixalleria Municipal

Situada al c/ Son Cerdà, 22, al polígon de Son Colom de Felanitx.

De dilluns a divendres: de 8 h a 13 h i de 16 h a 18 h.

Dissabtes i diumenges: de 9.30 h a 13.30 h.

Festius: tancat.


Línia Verda

Recordam a la ciutadania que l’Ajuntament de Felanitx té en funcionament el servei Línia Verda, una eina de comunicació directa amb els ciutadans i ciutadanes per resoldre incidències. Aquesta aplicació de mòbil és més ràpida, còmoda i gratuïta, i la podeu trobar a Google Play o App Store.

També podeu accedir al servei a través del domini www.lineaverdefelanitx.org i es compta amb un servei telefònic (902 193 768) en horari de 8 h a 17 h.


Tramitació del certificat digital

L’Ajuntament de Felanitx valida el certificat digital de persona física. Abans d’anar al consistori cal fer les passes següents:

– Registrar-vos a la pàgina web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

– Una vegada obtingut el codi de sol·licitud, demanau cita a l’Ajuntament per fer la validació de la identitat de la persona. Al consistori no feim la sol·licitud d’aquest codi, ja que la llei no ho permet per protecció de dades personals.

– Per validar el certificat digital, s’ha de fer de forma presencial amb el vostre DNI i el document que acrediti la sol·licitud.

Disposar de certificat digital permet a la ciutadania poder realitzar nombroses tramitacions administratives tant davant l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes, consells insulars i ajuntaments. Permet conèixer les dades fiscals, presentar la declaració de la renda, saber la situació davant la Seguretat Social i dades d’empadronament. També s’hi pot registrar una sol·licitud, demanar un permís d’obra, fer una queixa o demanar una subvenció, entre d’altres.


Servei gratuït de bus

Des de l’1 de gener tota la xarxa TIB és gratuïta per als usuaris amb targeta intermodal. D’aquesta manera la gratuïtat a la xarxa ferroviària, vigent des de setembre, s’amplia durant el 2023 i s’hi afegeix la gratuïtat de la xarxa del bus, que en els darrers mesos ha oferit descomptes de fins al 70 % en tots els viatges. Més informació a tib.org.


I Mostra de Música Local

Vols mostrar la teva música?

Participa en la primera mostra de grups i solistes novells del municipi.

Com fer-ho: envia un correu electrònic a mostrapuput@gmail.com

Conta’ns:

– Nom del grup o solista.

– Components: indica el nom, els llinatges i l’edat de cada component, i si són residents al municipi.

– Estil musical.

Animau-vos a participar-hi!

Ho coordina Es Puput Cultural, amb el patrocini de l’Ajuntament de Felanitx.


Reciclatge de càpsules de cafè
El consistori té instal·lats dos contenidors, un a Deixalles Felanitx i l’altre al Punt Verd de Portocolom, perquè la ciutadania pugui dur-hi les càpsules de cafè, d’alumini i de plàstic, plenes o buides, per reciclar-les degudament. Si un establiment està interessat a sol·licitar un contenidor, ho pot fer a través del correu electrònic. Es passen a recollir les càpsules una vegada al mes.


Espai nadó i espai de joc nadó
L’Ajuntament de Felanitx, a través de l’àrea d’Educació, continua oferint els tallers d’acompanyament a la maternitat i paternitat adreçats a famílies que esperen un nadó i a les que tenen un infant de 0 a 6 mesos.

Espai nadó 0 a 6 mesos a Felanitx. Els dijous de 10 h a 12 h.
Si teniu qualsevol dubte o per fer les inscripcions ho podeu fer al correu electrònic marta.cano@felanitx.org


Atenció públic de l’Ajuntament
Es pot fer qualsevol tràmit amb l’Administració sense cita prèvia, excepte per a l’empadronament, el cadastre i el certificat digital. Sol·licitau-ne a la pàgina web de l’Ajuntament (felanitx.org), o al 971 58 00 51.

DIJOUS 26
A LES 20 H
Sala d’actes de la Casa de Cultura
de Felanitx
Presentació de llibre. L’editor Gracià Sánchez, d’El Gall Editor, presenta amb l’Ajuntament de Felanitx el llibre de Tomàs Vibot Possessions de Felanitx. Volum I.


DISSABTE 28
A LES 20 H
Son Negre
Festes de Sant Antoni. Missa, on cantarà la Coral de Felanitx. Pregó a càrrec de Salvador González Ginart, de can Tribunal.

Gran fogueró. Hi haurà porquim i vi de franc fins que s’acabi. Ball de pagès amb S’Estol des Gerricó. Ball de saló dins l’escola, amb el duet Ell i Jo. Tradicional rifa.


DIUMENGE 29
A LES 15.30 H
Son Negre
Beneïdes. Premis: primer, 100 €; segon, 80 €; tercer, 60 €; quart, 50 €, i cinquè, 40 €.


DIVENDRES 3
A LES 21 H
Casa de Cultura de Felanitx
Teatre. Després de l’èxit de l’obra El nom, de la companyia Mai Som Tots Teatre, es prorroga al primer cap de setmana de febrer. Podeu fer les vostres reserves a www.maisomtotsteatre.com. Si hi ha demanda es farà també el dissabte i el diumenge.


DISSABTE 4
A LES 13 H
Son Proenç
Fogueró de Sant Antoni


DIUMENGE 5
A LES 9 H
Son Negre
Passejada a peu, bicicleta o muntura. Us podeu apuntar a la passejada a l’establiment Can Color abans de dia 2, al carrer Joan Capó, 9 de Felanitx. Hi haurà berenar de franc per als assistents.

A LES 14 H
Son Negre
Paella popular. Podeu adquirir els tiquets per a la paella a l’establiment Can Color, fins dia 21 de gener. Preu per als socis: 13 €; no socis: 16 €.


Exposicions

FINS AL PRÒXIM 5 DE FEBRER
Casa de Cultura
Exposició. Podeu visitar l’exposició 37 anys J. Canet, de l’artista felanitxer Jaume Canet, un recorregut per la seva trajectòria professional.