14.8 C
Felanitx

setmanari d'interessos locals

Dimecres, 30 novembre 2022
Els arqueòlegs, fent feina dins la naveta
Els arqueòlegs, fent feina dins la naveta

Durant la primera quinzena de novembre, els arqueòlegs del Projecte Closos han fet feina al jaciment prehistòric de Can Roig Nou – Son Maiol, situat a la zona de Son Mesquida.

El director de l’excavació, Javier Rivas, ha explicat en què ha consistit la feina feta en aquesta naveta de triple cambra. S’han centrat en la restauració-conservació i adequació del jaciment, sanejant el mur de la part oest que estava fet malbé per un ullastre i mates. També s’ha permès treure a la llum tot l’absis de la cambra est de la naveta i constatar que la potència per excavar del jaciment és encara molt elevada, amb més d’un metre de sediment en alguns indrets.

Una de les navetes on s’intervé a aquest jaciment
Una de les navetes on s’intervé a aquest jaciment

Rivas ha indicat que “sabíem per l’excavació que ja va fer en Guillem Rosselló Bordoy de finals dels anys 50 i principis dels 60 que s’havia documentat la part interna de l’absis i se n’ha pogut documentar la part exterior. S’han fet sondejos per saber fins on s’havia fet la darrera excavació realitzada per Rosselló i hi ha més profunditat, podríem excavar un metre més, que actualment està tapat per terra”.

Pel que fa a troballes de material arqueològic, únicament s’han excavat nivells superficials o alterats en temps recents; tot i això, s’han pogut recuperar restes de ceràmica d’època prehistòrica, fragments d’àmfora púnico-ebusitana, ceràmica sigillata romana, i fragments d’època modera o directament actual. S’ha trobat la punta d’un punyal de bronze que l’equip de Projecte Closos haurà d’esbrinar a quina època situar-lo. La intervenció ha comptat amb la feina d’un arqueòleg, una restauradora i sis auxiliars de restauració, a més de l’assistència tècnica d’un jardiner i un marger.

L’agost de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la propietat per adequar i fer valdre aquest jaciment amb la finalitat de protegir-lo, restaurar-lo, condicionar-ne l’accés i adequar-lo per a visites.

darreres notícies

et pot interessar

Condemna en veu baixa