14.8 C
Felanitx

setmanari d'interessos locals

Dimecres, 30 novembre 2022

Les pèrdues de les xarxes municipals de subministrament d’aigua potable a Mallorca segons les dades aportades per la Direcció General de Recursos Hídrics suposen anualment 27,7 milions de tones d’aigua. Segons les mateixes dades, Felanitx perd el 37,50 % de la xarxa subministrament d’aigua potable.

Segons el que estableix el Pla Hidrològic de les Illes tots els municipis havien de tenir un màxim d’un 20 % de pèrdues al tancament de 2021, així que Felanitx continua superant els màxims permesos.

És evident que el cicle de l’aigua és l’assignatura pendent. Tenim una xarxa de clavegueram i d’aigües pluvials obsoleta, un excés de nitrats als pous que subministren aigua al nucli de Felanitx que la fan no apta per al consum humà, i hi hem d’afegir el nombre tan elevat de pèrdues d’aigua a causa del poc manteniment i la poca renovació de la xarxa.

Som conscients que les obres per a reduir les pèrdues d’aigua són cares i molestes, perquè obliguen a aixecar carrers i a talls temporals del subministrament, però són en favor d’un benefici comú i, a més, enmig d’una emergència climàtica i energètica, no podem continuar ni un dia més mirant a un altre costat.

En tot això PP-Pi i trànsfuga no han invertit ni un cèntim aquests darrers anys a posar-hi solució i el problema, tot i que l’Ajuntament comptava amb un superàvit de més d’11 milions d’euros, que han estat gastats, ha quedat sense diners suficients per iniciar unes obres per ajustar-nos als paràmetres permesos de pèrdues d’aigua. Sols queda esperar que als pressuposts per 2023 afegeixin una partida considerable per abordar aquest problema de manera urgent.

Mentre esperam, cal fer esment que el Govern de les Illes Balears invertirà, a partir de l’any que ve i en quatre anys, 20 milions d’euros en els diferents municipis per reduir les pèrdues de les xarxes municipals de distribució d’aigua potable.

Les actuacions que es podran finançar amb aquests recursos són: detecció i reparació de fuites; instal·lació de comptadors digitals; sectorització de xarxes de proveïment; construcció o ampliació de dipòsits de regulació i infraestructures associades; execució de nous pous de garantia, pous de reserva i infraestructures associades; instal·lació, millora, ampliació d’infraestructures de potabilització de l’aigua, i qualsevol altra reparació que permeti l’increment de garantia de subministrament en condicions normals o de sequera.

Els socialistes de Felanitx esperam que l’equip de govern s’adhereixi a aquestes subvencions destinades a millorar la distribució d’aigua potable i no deixi perdre novament aquesta oportunitat com ha fet altres vegades.

darreres notícies

et pot interessar

Condemna en veu baixa